קריאה להגשת תקצירים

הנחיות להעלאת התקצירים

1. הוועדה המדעית מזמינה הגשת תקצירים מקוריים עבור הצגה פרונטאלית/אורלית בלבד.
2. יש להגיש את התקצירים באמצעות מערכת הגשת on-line; תקצירים שיוגשו בפקס או בדוא"ל לא ייבדקו.
3. התקצירים ייבדקו על ידי הוועדה המדעית.
4. את התקצירים יש להגיש אך ורק באנגלית.
5. המצגות יוכנו ב- Power Point.
6. הזמן שיוקדש לכל מצגת מותנה בסוג הססיה ובתיאום עם יו"ר הססיה.

טופס התקציר צריך לכלול:

 • פרטי התקשרות עם המחבר המציג

 • דוא"ל

 • כתובת למשלוח בדואר

 • מספר טלפון (רצוי נייד)

 • פרטי מחברים שותפים

 • שם פרטי ושם משפחה

 • מחלקה, מוסד/ בי"ח, עיר ארץ

 • כותרת התקציר – עד 25 מילים באותיות גדולות UPPER

 • תוכן התקציר – עד 300 מילים

 • טבלאות ושרטוטים- ניתנים להעלאה בפורמט JPG, PNG, GIF בלבד. במקרה של טבלה- מומלץ לשמור קודם כתמונה ואז להעלותה לתקציר.

 • טיוטה לתקציר - ניתן להעלות בקישור הנוכחי גם טיוטה – ולשוב ולבצע שינויים בהמשך. נא לשים לב שיש להגיש תקצירים עד לתאריך הקובע 15 במרץ 2017 על מנת שיוכל להישלח למעריכים לשם הכללתם בתוכנית המדעית של הכנס.

תנאים והגבלות

 • רק תקצירים שיועלו דרך אתר הכנס ישלחו להערכה מדעית על ידי המעריכים.
 • יש להציג בשקופית הראשונה בכל מצגת הצהרה על מעורבות / עניין כלכלי.
 • יש להצהיר בתחילת הצגת המצגת הצהרה על מעורבות / עניין כלכלי.
 • אישור על הגשת התקציר יישלח בדוא"ל עם מספרו של התקציר. אנא השתמש במספר ייחוס זה בעת תקשורת בנוגע לתקציר.
 • ניתן להתקשר למזכירות הכנס (dolly@medical-expo.co.il) במידה ולא התקבל אישור על הגשת התקציר.

כל התקצירים יועברו לוועדה לשם הערכה מדעית.

המחברים יוכלו לערוך את התקציר עד לתאריך הסופי להגשה, 15 במרץ 2017.

על מנת לבצע שינוי בתקציר, יהיה על המחבר להתחבר לאתר.

הודעה בנוגע להחלטת הוועדה המדעית תישלח עד לתאריך 1 באפריל 2017.

הערה: על מנת שתקציר ייכלל בתוכנית המדעית אמורים להתקיים 2 תנאים:

 1.  תשלום של המציג עבור רישום לכנס.
 2.  אישור הוועדה המדעית.