מידע כללי

מיקום הכנס:

מלון דיוויד אינטרקונטיננטל
רחוב קאופמן 12תל אביב, ישראל
טל: 03-7951111


למפת הגעה 

תאריכים :

יום שלישי, יוני 6, 2017 - יום רביעי, 7 ביוני, 2017


שפת הכנס:

רוב ההרצאות הכנס יוצגו בשפה העברית.

הרצאות שיוצגו ע"י מרצים מחו"ל יועברו בשפה האנגלית.


ערכת כינוס:

בעת הרישום תקבל תוכנית מודפסת וכן תג עם שמך.

גישה דיגיטאלית לחוברת התקצירים.

***יש לענוד את התג במהלך כל הכנס ובכל האירועים הרשמיים.


ביטוח ואחריות:

למארגני הכנס  לא תהיה כל אחריות בגין תאונות אישיות או אובדן נזק לרכוש עבור משתתפי כינוס IOS 2017 .

קוד לבוש:

לבוש לא פורמאלי

מנהלת פרויקטים של הכינוס:

דולי בריח

dolly@medical-expo.co.il